FANDOM


300px-Droneship

Jednostka podstawowa- Drona

Choć same drony stworzyła dawniejsza nieznana cywilizacja wiadomo że przed co najmniej wiekiem napotkały one wysłane roboty(maszyny) kolonizacyjne cywilizacji Novus po czym przejęły ich technologię(jak i je same),ponadto również posługują się zaadaptowaną technologią ruchomej fabryki - przejętej z rozstawiaczy Alteran (do produkcji dron w swoich pokładowych fabrykach na tzw.statkach dowodzenia-a faktycznie ich standardowych statkach-bazach).
Jest to sztuczna inteligencja(S.I),która okupuje wiele systemów,posiada wielką liczbę statków dowodzenia i której priorytetem działania jest wyeliminować wszelką inną (poza własną) aktywność technologiczną - której oznaki wykrywają poprzez przechwycone emisje sygnałów podprzestrzennych jak i aktywację systemu tuneli pseudowymiarowych(gwiezdnych wrót).
Posiadają zdolność ciągłego rozwoju jak też analizowania swojego i innych postępowania i wyciągania na tej podstawie własnych wniosków.
Charakteryzują się też stałym dążeniem do ekspansji terytorialnej i wzrostu ich ogólnego potencjału np. ilościowego i w tym celu eksploatując planety posiadające odpowiadajace im złoża rzadkich pierwiastków.