FANDOM


Sztuczny Księżyc Edytuj

KsiężycSuperobcych

Księżyc przebywający w układzie słonecznym w innym wszechświecie

Jak się okazało Alteranie nie byli jedynymi altruistami we wszechświecie(chcącymi uporządkować dostępny im wycinek universum poprzez system Gwiezdnych Wrót) bowiem Pierwsza rasa prawdopodobnie już miliardy lat przed nimi pozostawiła tzw. Sygnał będący prawdopodobnie "podręcznikiem użytkowania" wszechświata a także jego praw i zasad w nim obowiązujących a dotyczących wszystkich ras które istniały,istnieją lub istnieć będą. By to przesłanie nie miało wyłącznie teoretycznej postaci - pozostawiono do pomocy w tym wiecznym dziele spoczywającym na barkach wszystkich odpowiedzialnych czy po prostu odpowiednich ras czyli zdolnych do porządkowania chaosu liczne "pomoce praktyczne" w postaci artefaktów bądź nawet znaczących instalacji Pierwszej rasy. Jedną z takich instalacji jest całkowicie sztuczny księżyc będący jednocześnie wielu podmiotami(formami) począwszy od bazy habitacyjnej,zwykłego statku i stacji translokacyjnej, instalacji do zakładania portali między wszechświatami do zaawansowanej platformy do tworzenia nowych systemów planetarnych(translokacja cząstek elementarnych - w ten sposób umożliwia tworzenie dowolnych obiektów-od gwiazd i planet do życia jako takiego).Oczywiście potencjał ten nie jest dostępny dla wszystkich - rasy które okażą się odpowiednie(i udowodnią to swoim postępowaniem) by zaprowadzać "porządek pośród chaosu" będą dopuszczone do jego spożytkowania.Księżyc zawiera dziedzictwo i dorobek wielu miliardów lat rozwoju Pierwszej Rasy i oczywiście pozostaje nie wiadomy jego prawdziwy pełny potencjał jak również mechanizmy jakie nim kierują - być może jest to krańcowo wręcz rozwinięta sztuczna inteligencja a być może nawet również zmultiplikowana forma samych przedstawicieli Pierwszej Rasy która tylko obserwuje nie ingerując w sam przebieg "eksperymentu" czyli prób praktycznego użycia znajdujących się tam instalacji przekładających się na pozytywne lub negatywne konsekwencje dla uniwersum (a także dla nowych "użytkowników").