FANDOM


1StolicaNovus

Stolica planety Novus

Załoga drugiego alternatywnego Destiny osiedliła się na tej planecie i stworzyła cywilizację na wzór ziemskiej.Dzięki posiadaniu niewielkiego archiwum danych zawartego w rejestratorze(tzw.'kino' a można go też uznać za co prawda improwizowaną ale faktyczną bazę danych ,a także talentom i wiedzy i umiejętnościom członków załogi - cywilizacji tej udało się pominąć kilka istotnych a trudnych etapów rozwojowych(czyli cofania jak np.ziemskie średniowiecze itp.)-co nie oznacza oczywiście że pominęła wszystkie możliwe okresy rozwojowej regresji. Jednak ten rozwój odbywał się ogólnie ujmując w sposób szczególnie nie zakłócony w wiekszy sposób, a tym samym rozwinęła ona się do etapu technologicznego bieżącego "ziemskiego" już w roku 1800 tamtejszej ery(np.lek na ALS wynaleziono już 200 lat przed ewakuacją z planety,antygrawitacja zaadaptowana z projektu 'kina',a także jej pochodna czyli tłumiki inercyjne zainstalowane na statkach ewakuacyjnych powodujące brak przeciążeń niezbędnych do startu tak wielkich obiektów z powierzchni samej planety). Polityczny podział(na teneran i futuran) nastąpił już w początkowym okresie tej cywilizacji - i po kilku incydentach,obie strony uzgodniły żenie będą sobie przeszkadzać bo jest to prosta droga do samozniszczenia - ustalono odrębne światy dokąd miały udawać się nadwyżki populacji obu stron - i traktat ten funkcjonował bez większych zakłóceń (jednak były tzw."przerwy" przez kilkuset lat aż do zniszczenia wrót przezaktywność wulkaniczną i wykrytego wcześniej zbliżania się do systemu "czarnej dziury" - postanowiono wtedy połączyć swe siły i zbudować kilka statków ewakuacyjnych(nie wszystkie zdołano ukończyć na czas) a następnie opuszczono tę planetę udając się w kierunku Nowej Ziemi.