FANDOM


Destiny

Statek centralny projektu "Przeznaczenie"

Kilkaset tysięcy lat(lub więcej) temu na planecie Taonas podczas dokładnych badań promieniowania tamtejszego słońca które niespodziewanie zaczęło powoli ewoluować do postaci supernowej a dane te uzyskano na podstawie rozkładania się jego emisji widma w przestrzeni, dość niespodziewnie odkryto przy tym w spektrum promieniowania tła pewien rodzaj zakłócenia które okazało się później w miarę dalszych badań regularnością której fragmenty były dostrzegalne(jak potem stwierdzono) w różnych częściach galaktyki a następnie potwierdzono przez wysłanie w tym celu do kilku galaktyk sond badawczych. Początkowo przyjęto że jest to rodzaj wzoru(śladu) kwantowego pozostawionego przez reakcję zapoczątkowującą wszechświat jednak w tym wypadku wszędzie powinien on być taki sam, a nie stanowić osobne jakby rozerwane fragmenty jednej całości - podobnie jak długa transmisja większej wiadomości. A wiadomość oznacza sztuczne pochodzenie czyli jej nadawcę. Wobec szansy odczytania wiadomości z początku wszechświata nadaną prawdopodobnie przez równie starą (a może nawet starszą) cywilizację podjęto decyzję o zrealizowaniu w bezprecedensowej skali projektu badawczego, a z powodu jego właściwie niewiadomego końcowego wyniku (lecz miano nadzieję na pozytywny efekt), a także ze względu na jego charakter-czyli próbę uzyskania odpowiedzi na pytania o los czy cel wszechświata - nadano mu nazwę "Przeznaczenie". Program musiał zakładać nawet skrajne trudności jakie misja napotka na swojej ekstramalnie długiej drodze, więc prace koncepcyjne były dość skomplikowane i trwały bardzo długo.Ostatecznie stworzono projekt na który było po prostu stać w tym czasie Alteran. Składał się on z wielkiego statku logistyczno-dowodzącego koordynującego działania floty wielu statków badawczo-eksploracyjnych (zaopatrzonych w pokładowe fabryki,wiązki transportowe i sondy badawcze) które ubezpieczały główny statek i brały na siebie główny ciężar eksploracji a tym samym związanych z nią większej części niebezpieczeństw a w razie poważniejszych uszkodzeń (których nie mogły naprawić samodzielnie) mogły liczyć na pomoc "statku-matki" czyli "Destiny". System ten działał przez tysiące lat bez większych zakłóceń - dopracowywany zresztą przez szkieletową załogę inżynierów i programistów których zadaniem było doprowadzenie działania tego systemu niemal do perfekcji. Załoga ta jednak po pewnym czasie opuściła statek który zdany był od tej chwili właściwie już tylko na siebie, nie licząc okresowych zdalnych kontroli jego systemów i uaktualniania jego programów sterujących. Jednak od chwili ascendencji Alteran czyli około dziesięciu tysięcy lat temu, statek niestety został sam i powoli małe problemy stawały się z czasem coraz większe, a z którymi jego system już nie w pełni mógł sobie poradzić. Wtedy na jego pokład zdołała dotrzeć pochodząca z Ziemi załoga bazy "Ikar" powoli odbudowując potencjał statku i podejmując na nowo jego już prawie upadającą misję..