FANDOM


===
Obeliskna Edenie

Uaktywnienie obelisku superobcych

Twórcy systemów===

Niezwykle zaawansowana rasa - cywilizacja ta osiągnęła lub przekroczyła tzw.III typ cywilizacji(np.rasa Alteran zdołała osiągnąć zaledwie granicę pomiędzy I a II typem) - tj.zdolna jest ona wykorzystywać energię gwiazdy lub systemu planetarnego(i to co najmniej-ponieważ potrafią projektować takie systemy i fizycznie je "budować" - co wskazuje na przynajmniej III typ tej cywilizacji - prawdopodobnie dysponują energią całej galaktyki-albo nawet większą).Poza tym dowolna materia,przestrzeń czy czas jest prawdopodobnie w zasięgu realnych możliwości tej rasy - potrafią nimi właściwie dowolnie manipulować (przypuszczalnie m.in cofnąć się do początku wszechświata lub podróżować w czasie do naszych czasów) - lecz jej wszelkie działania są prowadzone z przestrzeganiem zasad osiągniętej etyki,domniemanymi regułami porządku wszechświata, "praw" nim rządzących itp. Cywilizacja ta umieściła w promieniowaniu reliktowym tła (przy tym nie wiadomo czy zostawiła go z początkiem tego wszechświata-czyli że istniała już wraz z jego powstaniem czy było inaczej) nieznaną wiadomość dla innych ras (które będą zdolne ją odczytać) co stanowiło bezpośrednią przyczynę zrealizowania przez Alteran projektu "Przeznaczenie" - setki tysięcy lub nawet miliony lat temu. Jej jedyną (jak do tej pory) materialną manifestacją jest wysoki obelisk (możliwe że służy on celom komunikacyjnym, lecz jego inne przeznaczenie pozostaje nadal nieznane - np.jako rodzaj urządzenia transportowego przy użyciu teleportacji - przykład: zdalna translokacja promu z Destiny) na planecie Eden.